Hyvä Välitystapa


hyva_valitystapa

Turvallista asuntokauppaa

Hyvä Välitystapa edistää kiinteistönvälitysalan ammattimaisuutta. Se kiteyttää alan pelisäännöt ja suojaa sekä ostajaa että myyjää.

Vastuuntuntoinen välittäjä tuntee Hyvän Välitystavan ja sitoutuu noudattamaan sitä. Kuluttajalle asiointi Hyvää Välitystapaa noudattavan välittäjän kanssa tuo turvallisuutta ja luotettavuutta.

Hyvän Välitystavan ohjeen on laatinut Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto. Sen noudattamiseen ovat sitoutuneet Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton jäsenyritykset.

Hyvä Välitystapa

Välitysliikelaissa edellytetään kiinteistönvälittäjien noudattavan hyvää välitystapaa. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty, mitä hyvällä välitystavalla käytännössä tarkoitetaan.

Kiinteistövälitysalan Keskusliitto on laatinut ja julkaissut Hyvän Välitystavan ohjeen, joka kiteyttää hyvän välitystavan periaatteet.

Kuluttajalle asiointi Hyvää Välitystapaa noudattavan välittäjän kanssa tuo lisää turvaa ja ammattitaitoa asuntokauppaan.
Hyvä Välitystapa asunnon ostajalle

Oletko ostamassa asuntoa? Hyvän Välitystavan ohje turvaa asuntokauppaasi. Siitä löytyvät ohjeet välitystoimeksiannon ammattimaiseen hoitamiseen. Tarkista noudattaako sinun välittäjäsi Hyvää Välitystapaa. Ohjeeseen sitoutuneen kiinteistönvälitysliikkeen tunnistat pyöreästä sinettimerkistä.

Hyvä Välitystapa asunnon myyjälle

Oletko myymässä asuntoa? Hyvän Välitystavan ohje tuo luotettavuutta asuntokauppaasi. Kun kiinteistönvälittäjäsi noudattaa Hyvää Välitystapaa, hän toimii avoimesti ja ammattimaisesti lakien ja säädösten mukaan.

Hyvä Välitystapa kiinteistönvälittäjälle

Hyvä Välitystapa kiteyttää kiinteistönvälitysalan pelisäännöt. Ohje on välittäjän tukena kaikissa toimeksiannon hoitamiseen liittyvissä tilanteissa. Hyvään Välitystapaan sitoutunut välittäjä tuntee alaa koskevan lainsäädännön ja voimassa olevat käytännöt. Hän palvelee asiakkaitaan huolellisesti, ammattitaitoisesti ja kuluttajan etua ajatellen.

Ohje Hyvästä Välitystavasta

Sisällys

  • Välitysliiketoiminnan harjoittaminen
  • Välityspalveluiden markkinointi
  • Toimeksiantosopimus
  • Välitystehtävän hoitaminen
  • Kohteen selvittäminen/välitysliikkeen selonottovelvollisuus
  • Kohteen markkinointi
  • Ostotarjousmenettely
  • Kaupanteko
  • Ohjeen päivitys

Lähde: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto

Lataa Hyvän Välitystavan ohje

PDF